FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 19.08.2014

N J O F T I M

AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT / 2014

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet e afatit të shtatorit/2014 fillojnë më datë 15.09.2014 dhe përfundojnë më datë 03.10.2014

Afati i paraqitjes së provimeve është nga data 03.09.2014 deri më datë 12.09.2014.

Shërbimi për studentë!