FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË

08.01.2015

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri dimëror për vitin akademik 2014/2015 përfundon më datë 16.01.2015.

Luten studentët e rregullt që t’i marrin nënshkrime e profesorëve për çdo lëndë.

Dekanati!